Cappello giungla desert vegetato

8,00€Cappello mimetico giungla desert vegetato.